Mala akademija aktivnega življenja - za zdrav otrokov razvoj

BODY JUNIOR AKADEMIJA

Otroke želimo preusmeriti iz stresnega, hitrega, virtualnega in statičnega vsakdana na njih same ter jim ponuditi rešitev, kako postati bolj zdravi in odgovorni do sebe in okolice.

Program, ki se izvaja individualno ali v majhnih skupinah (3 do 6 otrok),vključuje razvoj vseh motoričnih sposobnosti, ki so pogosto v nezadostni količini tretirane tekom igre ter v šoli, na drugi strani pa so zelo pomembne za uspeh v športu. Poleg tega program vključuje izobraževalne delavnice iz področja zdrave prehrane, anatomije lokomotornega sistema, fizioloških procesov v razvoju otroškega organizma ter psihološke teme, ki so pomembne za boljšo samozavest, samospoštovanje, motivacijo, neverbalno komunikacijo, čustveni razvoj ter pozitivno naravnanost.

Današnji trend otrok in mladine na žalost ni v zavidljivi situaciji: medtem ko so na eni strani tudi otroci že preobremenjeni, je na drugi strani vse več sedenja, dela za računalnikom in stresnih obremenitev. Otroci se vse manj gibajo, za piko na i sedenje za računalnikom pogojuje tudi njihov prosti čas. O slabih telesnih rezultatih, ki jih pogojuje današnji način življenja otrok, govorijo tudi rezultati obveznih testiranj v sklopu šolsko športnega kartona, kjer je tendenca v primerjavi s prejšnjimi generacijami pri večini testiranj negativna (raziskavalna naloga, Barbara Tavcar, junij 2011). Nasprotno pa rezultati šolsko vzgojnega kartona kažejo tendenco pri višanju telesne teže.

Starši želimo svojim otrokom le najboljše, velikokrat pa se ne zavedamo, da je vključitev v en sam specifični šport največkrat otrokovo nazadovanje. V kolikor namrec otroka prekmalu vključite v eno samo obliko športa, bo kaj kmalu razvil gibalne sposobnosti, specifične za izbrani šport, medtem ko bo nazadoval pri ostalih bazičnih motoričnih sposobnostih. Slednje pa mu predstavljajo zdrav temelj gibalnega razvoja.

Naša misija je zgraditi kvalitetne temelje psihofizičnih znanj in sposobnosti otrok in mladine ter jih izobraževati in vzpodbujati k aktivnemu življenju in pozitivni naravnanosti do lastnega telesa. Program PBS JUNIOR je osnovala magistra kineziologije Ana-Marija Jagodic Rukavina.

S tem programom desetletno delo z otroci pri korekciji telesne drže in ozvašecanja telesa, dobiva popolnoma novo dimenzijo.

 

Naš cilj

+ dvig kvalitete življenja osebe
+ spoštovanje svojega telesa in skrb za svoje zdravje
+ omogočanje in spodbujanje k gibanju in motivacija za raznoliko vadbo in z razlicnimi metodami dela
+ zavedanje in spoznavanje lastnega telesa preko gibanja
+ razvijanje pomena pravilne telesne drže v dinamiki in statiki
+ razvijanje vseh motoricnih in funkcionalnih sposobnosti, ki so zelo pomembne za uspeh v športu in za zdrave življenjske navade
+ testiranje telesne drže, gibljvosti, moci, koordinacije, mehanizma izvajanja motoricnih nalog in analiza testov
+ enkrat v vsakem (tro)mesecju: osnovna izobraževanja zdrave prehrane, anatomije lokomotornega sistema, fizioloških procesov, razvoja otrokovega telesa v zdrav organizem, raznovrstne socijalne in psihološke teme, motiviranost,….

Program se odvija na prostem in v dvorani ter splošno razvija zdravo hrbtenico, pravilno držo telesa in pravilno naravno gibanje ter spretnosti skozi bazicne in športu specificne motoricne naloge. Izvrstna dopolnitev kateremukoli športu!

Pristop je lahko

  • individualen (en do dva otroka)
  • v majhnih skupinah (tri do šest otrok)

Poteka enkrat do trikrat tedensko v trajanju 60 minut, predvidoma od oktobra do junija.

Na info@bodytehnika.si se prijavite za termin ali na spodnjem gumbu izpolnite prijavnico.

Body Junior Akademija

Čas: 60 min
Vaditelj: Barbara, Žiga, Rebeka, Ana, Miha
Kraj: PBS Center Kranj