Prvotni Pilates Body studio, ki se v letu 2010 preimenjuje v PBS športni center odličnosti, na lokaciji v Britofu pri Kranju deluje že od leta 2004. Velja za institucijo, kjer se izvaja funkcionalna vadba za optimalno formo in zdravje vseh starostnih skupin, poimenovana Body tehnika(tm). Pri našem delu uporabljamo nekatere naprave klasičnega pilatesa (npr. chair, barell, reformer, cadillac), pa tudi vrsto ostalih pripomočkov in rekvizitov (disc-o-sit, rollerji, mini skatebordi, gravity, gimnastični obroči, palice, letveniki, različne velikosti žog, glidi,…). Body tehnika šteje preko 3000 različnih vaj, ki jih programirajo kvalificirani in usposobljeni body inštruktorji glede na strogo predpisane standarde same tehnike. Prav zaradi tega je vsaka ura za naše vadeče različno programirana, s ciljem kvalitetnega in hitrega izboljšanja atropoloških, fizioloških, funkcionalnih in psihomotoričnih dimenzij telesa.

Ob hitrem tempu našega vsakdana trdimo, da je prosti čas izredno dragocen. Ko se odločate za vadbeni center, naj ne odloči simpatija do inštruktorja, bližina vadbenega centra, dostopnost centra in vsekakor naj ne bo odločilni dejavnik najbolj dostopna cena. Odločite se za strokovnost inštruktorjev. Zakaj? Ker je prava vadba, s pravim nadzorom in prilagajanjem vašim sposobnostim in dnevni formi, željam ter ciljem, naložba v vaše zdravje.
V našem centru lahko najdete najbolj kvalificirane inštruktorje Body tehnike, ki se učijo in delajo skupaj z začetnico body tehnike v Sloveniji Barbaro Tavčar. Slednja direktno sledi standardom tehnike, novim spoznanjem ter sodeluje pri nadgrajevanju tehnike v timu inovatorice,  Ane Marije Jagodic Rukavina, mr.spec. Naši inštruktorji se mesečno udeležujejo izobraževanj in izpopolnjevanj s področja rehabilitacije, vrhunskega športa, kineziologije, prehrane, na področju body tehnike pa so edini z veljavno licenco, s čimer potrjujejo konstantno rast in širijo svoja znanja in obzorja (opomba: v kolikor želite preveriti strokovnost inštruktorja body tehnike, se po zagotovilo lahko obrnete na “Kineziološko učilište Body tehnike” v Zagrebu)

Po mnenju vadečih se trudimo, da naš center v primerjavi z velikimi in hrupnimi fitness centri, velja za osebni prostor, kjer vadba postane užitek.

Naše poslanstvo in vizija

  • Raziskujemo in uporabljamo nova znanja na področju holistične in funkcionalne telovadbe, imenovane body tehnika(tm)
  • Izobražujemo in ozaveščamo ljudi vseh starostnih skupin o pomembnosti pravilne telesne drže v šoli, na poslu ter tekom celega življenja
  • Ne kopiramo, temveč inoviramo in ustvarjamo treninge, ki za vadeče predstavljajo izziv, prilagojen vrhunskemu športu, rekreaciji in rehabilitaciji
  • S pomočjo testiranj in ocen funkcionalnega stanja odkrivamo neravnovesja in resnične vzroke različnih bolečinskih stanj
  • Prilagajamo se potrebam in zmožnostim klienta skozi ponudbo skupinskih, polindividualnih, individualnih ter različnih izobraževalnih programov.